14 Feb

Shield II

SHIELD II 24.02.18 – 24.03.18
(scroll down for English)

Åpning, lørdagen 24. februar kl. 19:00
Åpningstider onsdag-søndag 12:00 – 17:00

Velkommen til åpning av utstillingen SHIELD II.

SHIELD II er videreføringen av et samarbeide mellom billedkunstner Æsa Björk og musikeren Tinna Thorsteinsdóttir.
Gjennom å benytte EEG-registreringer av hjernebølger har Æsa og Tinna satt seg fore å utforske grenselandet mellom følelsers immaterialitet, og hjerneaktivitet som fysisk manifestasjon. EEG-registreringene ble omdannet til lydbølger, og ved hjelp av kontakthøyttalere danner lydbølgene vibrasjoner i tynne flak av glass. De skjøre glassoverflatene fungerer således både som lerret for visualiseringer av lydens fysiske bevegelser, så vel som akustiske resonnansflater for hjerneaktivitet utløst av emosjonelle reaksjoner og bevegelser.
Gjennom å danne et kammer i menneskestørrelse kan glassflakene forstås som membraner som skiller selvet fra omverdenen, samtidig som de gestalter en indre virkelighet som ofte forblir usynlig.
Installasjonen Shield ble for første gang vist under European Glass Context 2016 på Bornholm Kunst Museum i Danmark.

Æsa Björk er født i Reykjavík på Island, og har sin utdannelse fra Edinburgh College of Art med en BA (HONS) 1995 og MDes 1997. Hun ble tidlig interessert i glass som skulpturelt materiale, noe som etterhvert skulle føre henne som utvekslingsstudent til Vladimir Kopeckys atelier ved Prahas Akademi for Kunst, Arkitektur og Design.
I 2007 etablerte hun S12 Galleri og Verksted som et åpent verksted og galleri i Bergen. I 2011-14 hadde hun et treårig åremål som gjestekunstner og professor ved School of Art and Design, Sculpture/ Dimensional Studies, NYSCC – Alfred University USA.
Arbeidene hennes har blitt vist internasjonalt siden 1998. Æsa har mottatt flere stipender, blandt dem femårig arbeidsstipend fra Statens Kunstnerstipend 2015-19. Hun er innkjøpt av KODE i Bergen, og Nasjonalgalleriet i Oslo. For tiden bor og arbeider hun i Bergen.
www.aesabjork.net

Tinna Thorsteinsdóttir er født i Reykjavík på Island og har sin utdannelse fra Hannover og Münster i Tyskland, samt The New England Conservatory of Music i Boston, USA, hvor hun studerte under Stephen Drury. Tinna har en bred musikalsk erfaring, og har de siste årene framført rundt 80 komposisjoner skrevet spesielt for henne. Hun er en aktiv figur på den islandske musikkscenen og jobber jevnlig med flere islandske komponister.
Tinna har vært aktiv som musiker/performer internasjonalt både som solist og kammermusiker. Hun har også inngått i flere samarbeid med andre kunstnere og kunstformer, blandt annet medvirket hun i videoverket Constitution of the Republic of Iceland av kunstnerduoen Ólafur Ólafsson og Libia Castro, sammen med komponisten Karólína Eiríksdóttir, som ble vist under Veneziabiennalen 2011.
Tinna er i dag en del av den kunstneriske ledelse av CYCLE Music and Art Festival på Island.
www.annit.is

—–

SHIELD II 24.02.18 – 24.03.18

Vernissage, Saturday February 24th at 7 pm
Opening hours: Wed-Sun 12 – 5 pm

Welcome to the opening of the exhibition SHIELD II

The exhibition is a continuation of a collaboration between visual artist Æsa Björk and musician Tinna Thorsteinsdóttir.
By mapping brain activity with EEG recordings, Æsa and Tinna set out to interpret the border between an intangible emotional state and the physical manifestation of brain activity. The EEG recordings were transformed into sound waves. The fragile glass shields serve both as canvases depicting the physical movements that took place, as well as soundboards for brain activity triggered by emotional responses and movement. The sound manifests itself as vibrations created by the conductive speakers attached to the glass. By forming a chamber of human proportions the glass shields can be seen as a membrane separating the self from the outside while reflecting an inner reality which often remains invisible.
The first edition of the installation Shield was exhibited for the first time during European Glass Context 2016, at the Bornholm Art Museum in Denmark.

Æsa Björk born in Reykjavík, Iceland graduated from the Edinburgh College of Art with a BA (Hons) 1995 and MDes 1997 and in 1994, she studied at VSUP in Prague with Vladímir Kopecky. In 2005 she co-founded S12 Studio and Gallery in Norway (www.s12.no) where she currently serves as artistic advisor. From 2011-2014 she held a 3 year position as a visiting artist and faculty at the School of Art and Design, Sculpture/ Dimensional Studies, NYSCC Alfred University, U.S.A. Her work has been shown internationally and is part of the collections of KODE Art Museums in Bergen and the National Museum in Oslo, Norway.
www.aesabjork.net

Tinna Thorsteinsdottir born in Reykjavik, Iceland, she studied in Hannover and Münster in Germany before continuing her studies at the New England Conservatory of Music in Boston with Stephen Drury. She has a broad experience with new music and has premiered around 80 piano works especially written for her in recent years. Tinna has performed internationally, both as a soloist and a chamber musician. During recent years she has collaborated with several visual artists including creating interactive sound- and performance works with the glass artist Alli Hoag.
Tinna is one of the artistic directors of CYCLE Music and Art Festival in Iceland.
www.annit.is